Målsætning

Skinnerup Consultings målsætning er at være den foretrukne samarbejdspartner for virksomheder og organisationer inden for rådgivning om pension og forsikringsprogrammer.

læs mere »

For at virkeliggøre denne målsætning har vi konstant fokus på kvalitet, specialisering og videreudvikling af knowhow, styrkelse af vore kompetencer og relationer, arbejdsmiljø og rekruttering.

« skjul

Kvalitet og uafhængighed

Vi sætter en ære i at yde faglig bistand af høj kvalitet og stor grad af involvering.

læs mere »

Skinnerup Consulting er eksponent for en etisk ansvarlig holdning til samfundsforhold i almindelighed, omgang med ressourcer, udnyttelse af rationelle systemer og lønsomhed i særdeleshed. Hos os har etikken forrang.

Vi ønsker ikke at være styret af økonomiske særinteresser, og vi lægger som sådan afgørende vægt på at yde uafhængig rådgivning på et højt etisk niveau. Det er et led i vort kvalitetssikringssystem, at eventuelle interessekonflikter straks identificeres og kommunikeres.

« skjul

Kultur og etik

Vores kultur og menneskesyn medvirker til, at vi kan mønstre det faglige og personlige overskud, der skal til, for at leve op til de nuværende og fremtidige krav, der stilles fra vores kunder og samarbejdspartnere.

læs mere »

Vi er meget bevidste om det særlige ansvar, der påhviler os som rådgivere, og den tillid som vises os ved et samarbejde.

Vi lever i en ”virkelighedens verden”, hvor vi dagligt skal kunne håndtere såvel det kendte' som det ukendte.

Forsikringsbegivenheder såsom sygdom, død og ulykke hører til livets ukendte størrelser, og vi skal til enhver tid kunne stå inde for, at de vilkår og løsninger, der er aftalt til at gælde ved disse begivenheder, er hensigtsmæssige og effektive og - ud fra de givne muligheder - rette og rimelige. Vi skal være klar til at hjælpe og stå stand by, hvis situationen kræver det.

« skjul