PensionsRevision

Ved en revision af virksomhedens pensionsaftale foretages en reel markedsvurdering af aftalens konkurrencedygtighed i forhold til de gældende markedsvilkår for en tilsvarende pensionsaftale.

Skinnerup Consulting’s model er gennemprøvet og veldokumenteret. Der indgår en analyse af en række relevante parametre – i niveauet 25-30.

Revisionen afsluttes med, at Skinnerup Consulting fremkommer med detaljeret input til de nødvendige ændringer og forbedringer, således at aftalen bringes op på markedsniveau.

KontaktSten Asmussen
M: 25 54 22 64
sas@skinnerup.dk


Steen Skaarup
M: 28 74 52 40
ssk@skinnerup.dk