PensionsUdbud

Gennem en udbudsrunde foretages en reel markedsmæssig ”trykprøvning” af pensionsaftalens konkurrencedygtighed. Skinnerup Consulting’s model for udbud er gennemprøvet og veldokumenteret og sikrer den aktuelt bedst opnåelige aftale, idet der foretages en 360-graders måling på alle relevante parametre (i niveauet 80-100) blandt de førende pensionsselskaber. Der kan indgå såvel ”kundeejede”, ”AMP-selskaber” og ”bankejede” pensionsselskaber i udbudsrunden, og gennem arbejdet vil det bl.a. fremgå, hvordan disse forskelle udmøntes.

læs mere »

I praksis etableres en arbejdsgruppe med repræsentanter fra virksomheden/organisationen, medarbejderne og Skinnerup Consulting, og det er arbejdsgruppen, der forestår udbuddet. Skinnerup Consulting bistår med forsikrings- og pensionsfaglig ekspertise og styrer hele processen baseret på en tids- og handlingsplan.

« skjul

KontaktKim Skinnerup
M: 40 40 99 24
kim@skinnerup.dk


Sten Asmussen
M: 25 54 22 64
sas@skinnerup.dk